Statistics for template Planetoida infobox and its DBpedia mapping

21.88 % properties are mapped ( 7 of 32 ).

38.49 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 94047 of 244324 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na apoapsis
na apoastron
na avg_speed
na density
na discovery_method
na discovery_site
na max_temp_1
na max_temp_2
na mean_radius
na mean_temp_1
na mean_temp_2
na min_temp_1
na min_temp_2
na periapsis
na periastron
na period
na single_temperature
na surface_area
na volume
15716 nazwa
15713 aphelium
15713 mimośród
15713 peryhelium
15712 jasność
15710 nachylenie
15705 wielka_półoś
15700 rok
15693 dzień
15674 lat
15668 numer
15618 dni
15249 odkrywca
14842 prędkość
14826 godzin
3769 występowanie
2506 średnica
2336 albedo
850 okres_obrotu
411 typ
263 masa
254 temperatura
246 gęstość
163 satelity
104 opis
101 zdjęcie
31 epoka
16 odległość
16 oznaczenie
2 anomalia średnia
2 argument perycentrum
2 długość węzła wstępującego