Statistics for template Qalaktika and its DBpedia mapping

9.09 % properties are mapped ( 2 of 22 ).

16.12 % of all property occurrences in Wikipedia ( az ) are mapped ( 7730 of 47947 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
8276 Dövr
7715 Bürc
7715 Kəşf tarixi
7715 İşarələmə
7714 Tipi
7482 Səth parlaqlığı
672 Şəkil
562 Düz çıxma
77 Təsviri
16 Adı
1 Kəşf edən
1 Meyl
1 Məsafə
0 Bayraq
0 Bucaq vəziyyəti
0 Fotoqrafik ulduz kəmiyyəti
0 Görünən ulduz kəmiyyəti
0 Görünən ölçüləri
0 Mütləq ulduz kəmiyyəti
0 Radius
0 Xassə
0 z