Statistics for template Taksoqutu and its DBpedia mapping

0.00 % properties are mapped ( 0 of 111 ).

0.00 % of all property occurrences in Wikipedia ( az ) are mapped ( 0 of 14687 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
880 aləmi
772 vikinövlər
763 vikianbar
742 sinif
733 şəkil
665 fəsilə
604 tip
565 dəstə
550 cins
462 növ
435 yarımtip
430 şəkilaltı yazı
369 regnum
360 ütmx
358 classis
356 name
355 ordo
351 phylum
350 mbmm
336 familia
323 genus
310 image file
266 wikispecies
242 hissənin adı
231 latınca adı
225 hissənin mətni
203 species
173 subordo
154 yarımsinif
151 yarımdəstə
148 image descr
128 sinifüstü
117 infrasinif
115 şöbə
103 yarımaləm
100 yarımfəsilə
98 sıra
95 dəstəüstü
90 range map
76 subphylum
73 mühafizə
70 section text
68 yarımbölmə
62 bölmə
60 section name
58 arealın xəritəsi
52 commons
51 subfamilia
50 superordo
40 infradəstə
35 infraordo
30 superfamilia
29 ncbi
28 tipüstü
24 itis
22 infraclassis
20 subclassis
18 yarımnöv
15 aləmüstü
15 latin
11 divisio
9 triba
7 yarımcins
6 fəsiləüstü
6 superclassis
6 superregnum
4 legenda sərhədi
4 subgenus
4 subregnum
4 subspecies
4 superphylum
3 altbölmə
2 ranqsız
2 virus_group
2 şöbəüstü
1 binomial_authority
1 color
1 image_width
1 infratip
1 seksiya
1 status
1 tribus
1 unranked
1 yarımtriba
0 Viruslar qrupu
0 authority
0 binomial
0 fossil_range
0 image_caption
0 images_set
0 infraphylum
0 infrasıra
0 mühafizə statusu
0 nocat
0 range legend
0 sectio
0 subdivisio
0 subdivision
0 subdivision_ranks
0 subsectio
0 subtribus
0 superdivisio
0 supersectio
0 supertribus
0 synonyms
0 sıraüstü
0 trinomial
0 viruslar qrupu
0 yarımsıra
0 yarımşöbə
0 şəkillər_şəbəkəsi