Statistics for template Muntanya and its DBpedia mapping

12.20 % properties are mapped ( 5 of 41 ).

85.74 % of all property occurrences in Wikipedia ( ca ) are mapped ( 21173 of 24693 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na coordinates
na parent_peak
6179 Nom
6168 Alçada
6098 Situació
2000 Serralada
728 Prominència
708 Foto
687 fotografia
636 fotografia_descripció
350 Primera ascensió
303 Ruta normal
128 Nomenclàtor
87 Material
86 Precipany
86 Tempmitja
81 LocationMap
81 MapLatitude
81 MapLongitude
74 Amplitudterm
74 Defichidric
28 Coordenades
20 Etimologia
1 EO
1 NS
1 deg_lat
1 deg_lon
1 fotografia2
1 fotografia2_descripció
1 min_lat
1 min_lon
1 sec_lat
1 sec_lon
0 foto
0 image
0 image2
0 image2_caption
0 image_caption
0 lat
0 latitude
0 lon
0 longitude
0 ref